ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

 

Στον Τομέα Ατμοσφαιρικής και Βιομηχανικής Ρύπανσης

 Μόνιμοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - δίκτυα σταθμών

Η ΔΕΗ, η Αττική Οδός, η Ολυμπία Οδός και η Νέα Οδός μας εμπιστεύθηκαν στην κατασκευή των δικτύων τους για την μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 Κινητοί-μεταφερόμενοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος όπως και η IMERYS χρησιμοποιούν μεταφερόμενους σταθμούς για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Διαδικτυακές εφαρμογές και λογισμικό για παρακολούθηση δικτύων μέτρησης

Η βιομηχανία, αυτοκινητό-δρομοι, Περιφέρειες και Δήμοι, χρησιμοποιούν το λογισμικό μας για την παρακολούθηση των δικτύων τους.

Μέτρηση βιομηχανικής 
ρύπανσης

Πολλές βιομηχανίες (ΔΕΗ, Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΗΡΩΝ κ.ά) χρησιμοποιούν αναλυτές μας για την μέτρηση των εκπομπών τους.

 

Στον Εξοπλισμό Παρακολούθησης Βιομηχανικών Διεργασιών

Αναλυτές μονάδων αποθείωσης

Τα ΕΛΠΕ, η Motor Oil και η Καβάλα Oil είναι εξοπλισμενοί με αναλυτές της AMETEK.

Αναλυτής σημείου δρόσου σε εφαρμογή φυσικού αερίου

Η ΔΕΣΦΑ παρακολουθεί την ποιότητα του αερίου στους αγωγούς της με εξοπλισμό AMETEK.

Μέτρηση θολότητας μπύρας και νερού

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ελέγχουν την ποιότητα της μπύρας τους με εξοπλισμό Sigrist.

Οπτικά Πυρόμετρα

Πυρόμετρα της LAND Infrared έχουν εγκαταστήσει η Motor Oil, η Χαλυβουργική, η ΣΟΒΕΛ και η ΓΙΟΥΛΑ για παρακολούθηση της παραγωγής τους.

 

Στον Τομέα Ασφάλειας και Υγιεινής Εργασίας

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Τα Υπουργεία Εργασίας Ελλάδας και Κύπρου, το ΕΛΙΝΥΑΕ, το ΕΒΕΤΑΜ και πολλές ΕΞΥΠΠ χρησιμοποιούν εξοπλισμό μας για τις μετρήσεις ποιότητας.

Δειγματολήπτες σκόνης

Πολλές εταιρίες έχουν εξοπλισθεί με φορητό δειγματοληπτικό εξοπλισμό μας.

 

Στην Μεταφορά Ενέργειας και Υποσταθμούς

Δοκιμές 

Ο εξοπλισμός μας έχει δοκιμασθεί επιτυχώς στα εργαστήρια του ΚΔΕΠ.

Στις Εφαρμογές Ναυσιπλοϊας

 
Ναυσιπλοϊα γεφυρών

Τα περάσματα κάτω από τις γέφυρες Ρίου Αντιρρίου και Χαλκίδας διαθέτουν σήμανση με συστήματα μας.

Φωτοσημαντήρες

Περισσότεροι από 200 φωτοσημαντήρες της Tideland Signal είναι εγκατεστημένοι στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εγκατεστημένες εφαρμογές με ραδιοφάρους και ηχητικά συστήματα ομίχλης.