Συστήματα Ναυσιπλοϊας

 
Ηλεκτρονική Πλοήγηση
Φωτοσημαντήρες

Φωτοσημαντήρες της Tideland για εφαρμογές ανοικτής θάλασσας, διαύλων και υφαλαυλάκων.

Φανοί της
Tideland

Φανοί για όλες τις χρήσεις από την Tideland.

Φανοί της Julius-Signal

Φανοί πολλαπλών χαρακτηριστικών από την Julius-Signal.

Ηχητικά
Βοηθήματα

Ηχητικά βοηθήματα της Tideland για ναυσιπλοϊα σε περιοχές με ομίχλη.

Η Tideland παρέχει εξοπλισμό ηλεκτρονικής πλοήγησης συμπεριλαμβανομέ-νου AIS, ραδιοφάρων και εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης.

Συστήματα για Εξέδρες Διύλισης

 
Συστήματα 
Offshore

Τα offshore συστήματα της Tideland προσφέρουν λύσεις σε μερικά από τα πιο δύσκολα περιβάλλοντα στον κόσμο.

Ολοκληρωμένα 
Συστήματα

Τα ολοκληρωμένα συστήματα της Tideland έρχονται σε 3 μοντέλα και είναι ενεργειακά πλήρως αυτόνομα: Τα class A και class B offshore αλλά και το Sola-Chan.

Helideck της
IMT

Τυποποιημένος εξοπλισμός φωτισμού ελικοδρομίων.

Φωτιστικά Συστήματα Ελικοδρομίων

Συστήματα φωτισμού για πλατφόρμες προσγείωσης - απογείωσης ελικοπτέρων από την Tideland.

Αιολικά Πάρκα

Λύσεις για Offshore
Αιολικά Πάρκα

Η IMT και η Tideland προσφέρουν συστήματα φωτισμού για εφαρμογή σε αιολικά πάρκα τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα.

 

Συστήματα Ναυσιπλοϊας Γεφυρών

 

Η Tideland προσφέρει λύσεις φωτισμού ναυσιπλοϊας για γέφυρες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Swing Arm Assembly

Ο τυπικός περιστρεφόμενος βραχίονας φωτισμού ναυσιπλοϊας κατασκευάζεται σε διάφορα μήκη. 

Φωτοσήμανση για Υψηλές Κατασκευές 

 

Για να ικανοποιηθούν οι κανόνες του CAA, CAP437 και ICAO, η IMT προσφέρει ένα εύρος προϊόντων εγκεκριμένων κατά ATEX, παρέχοντας ασφάλεια  για την οπτική προειδοποίηση αεροσκαφών.

Φωτοσημαντήρες Εμποδίων

Η Julius-Signal προσφέρει λύσεις για φωτοσήμανση υψηλών εμποδίων όπως κτιρίων, πύργων, πυλώνων, γερανών και πολλών άλλων, με συγκεκριμμένα προϊόντα για διαφορετικές εφαρμογές.

Συστήματα για Λιμάνια / Μαρίνες

Η Tideland παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ναυσιπλοϊας για λιμάνια συμπεριλαμβάνοντας συστήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας, σημαντήρες θαλάσσης, σημαντήρες καναλιών, σημαντήρες για εσωτερική χρήση σε λιμάνια και φωτισμό για λιμενοβραχίονες.