ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

                                                       Προσφέρουμε υπηρεσίες επεξεργασίας μετρήσεων για τα αυτόματα συστήματα μέτρησης ατμοσφαιρικής                               ρύπανσης των πελατών μας. Η μετατροπή των δεδομένων που καταγράφονται στην μνήμη των αναλυτών                                      ή σε συστήματα καταγραφής σε μετρήσεις αποδεκτές από τις εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά                                                     πρότυπα, απαιτούν μία σειρά διορθώσεων οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκτελεσθούν από                                               προσωπικό που δεν διαθέτει εμπειρία σε συστήματα μέτρησης. Οι τεχνικοί μας μπορούν να εκτελέσουν                                                        διορθώσεις στα δεδομένα και να αφαιρέσουν εσφαλμένες μετρήσεις ή να διορθώσουν αυτές ως προς                                                            τις επιτρεπτές αποκλίσεις σύμφωνα με πρακτικές διεθνώς αποδεκτές.