Δίκτυα Μεταφοράς - Διανομής

Μεταλλικά Εξαρτήματα

Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα από την NES για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας. 

Μονωτήρες Πορσελάνης

Μονωτήρες πορσελάνης για γραμμές εναέριας μεταφοράς και διανομής ενέργειας από την PPC INSULATORS. 

Συνθετικοί Μονωτήρες

Συνθετικοί μονωτήρες για μεταφορά και διανομή ενέργειας από 11kV εώς και 500kV από την GRUPPO BONOMI. 

Εξοπλισμός Υποσταθμών

Σφιγκτήρες

Σφηγκτήρες υποσταθμών διαφόρων υλικών μέσης και υψηλής τάσης, εώς και 500kV, από την Arruti Subestaciones.

Μονωτήρες

Προηγμένοι μονωτήρες πορσελάνης με νεές αντοχές εώς και 1200kV σε AC και 800kV σε DC από την PPC INSULATORS.