Εσωτερική και εξωτερική μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ecomsmart_3_edited.png
ECOMSMART

Ιδανικός για μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εξωτερικούς χώρους και εργαστήρια. Συνδέεται με διαδικτυακή πλατφόρμα για την απεικόνηση στοιχείων, χαρτογράφηση συσκευών και όχι μόνο.

Παράμετροι μέτρησης:  PM1, PM2.5, PM10, O3, NO, NO2, SO2, H2S, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση. Με GPS.

ecomzen_2_edited_edited.png
ECOMZEN

Ο εσωτερικός αέρας μπορεί να είναι εώς και 8 φορές πιο μολυνσμένος. Γι' αυτό ο ECOMZEN υπάρχει για τα δικά σας έργα περιβαλλοντολογικής φύσεως αλλά και υγιεινής και ασφάλειας.

Παράμετροι μέτρησης: PM1, PM2.5, PM10, CO, CO2, COV, SO2, NO2, NO αλλά και θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση. Με GPS.

ecomlite2_0_edited.png
ECOMLITE

Ιδανικός για οικιακή ή εργασιακή χρήση, ιδιαίτερα οικονομικός,  ο ECOMLITE προσφέρει στοιχεία για να καταλάβετε και να βελτιώσετε την ποιότητα των εσωτερικών σας χώρων.

Παράμετροι μέτρησης: CO, CO2, COV, NO2, ήχο και βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους.