Εσωτερική και εξωτερική μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ECOMSMART

Ιδανικός για μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εξωτερικούς χώρους και εργαστήρια. Συνδέεται με διαδικτυακή πλατφόρμα για την απεικόνηση στοιχείων, χαρτογράφηση συσκευών και όχι μόνο.

Παράμετροι μέτρησης:  PM1, PM2.5, PM10, O3, NO, NO2, SO2, H2S, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση. Με GPS.

ECOMZEN

Ο εσωτερικός αέρας μπορεί να είναι εώς και 8 φορές πιο μολυνσμένος. Γι' αυτό ο ECOMZEN υπάρχει για τα δικά σας έργα περιβαλλοντολογικής φύσεως αλλά και υγιεινής και ασφάλειας.

Παράμετροι μέτρησης: PM1, PM2.5, PM10, CO, CO2, COV, SO2, NO2, NO αλλά και θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση. Με GPS.

ECOMLITE

Ιδανικός για οικιακή ή εργασιακή χρήση, ιδιαίτερα οικονομικός,  ο ECOMLITE προσφέρει στοιχεία για να καταλάβετε και να βελτιώσετε την ποιότητα των εσωτερικών σας χώρων.

Παράμετροι μέτρησης: CO, CO2, COV, NO2, ήχο και βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon